Sistemul de sesizari

Respectarea legilor şi procedurilor interne reprezintă o prioritate maximă în cadrul Volkswagen. Doar dacă regulile şi standardele sunt respectate, putem evita daune aduse societăţii noastre, angajaţilor şi partenerilor noştri de afaceri. In consecinţă, abaterile trebuie recunoscute rapid, procesate şi remediate imediat.

Acest lucru necesită o atenţie sporită din partea fiecăruia şi disponibilitatea de a raporta posibilele încălcări grave ale reglementărilor în baza unei suspiciuni rezonabile. Apreciem de asemenea primirea de asftel de informaţii din partea partenerilor comerciali, clienţilor şi a altor terţi. Rapoartele către Oficiul pentru Investigare pot fi efectuate în orice moment şi în orice limbă.

Sistemul avertizorilor de integritate (Whistleblower system) garantează cea mai mare protecţie posibilă a avertizorilor(denunţătorilor) şi a persoanelor implicate. O investigaţie se iniţiază numai după o examinare foarte atentă a faptelor şi în baza unei suspiciuni rezonabile a unei încălcări grave a reglementărilor. Va exista confidenţialitate strictă pe tot parcursul procesului de investigaţie. Informaţiile vor fi prelucrate independent, imparţial, prompt şi confidenţial.

Cum pot raporta incalcările grave?

Email contact local

Vă puteti adresa pe plan local către responsabilul desemnat pentru întrebări referitoare la aspecte legate de Sistemul avertizorilor de integritate prin intermediul următoarei adrese de e-mail: [email protected]

Linie telefonică 24/7

Puteţi raporta informaţii non-stop prin intermediul următorului număr internaţional gratuit: +800 444 46300 *.

In cazul în care furnizorul local de telefonie nu acceptă serviciul gratuit, puteţi utiliza, de asemenea, următorul număr de telefon taxabil pentru a furniza informaţii: +49 5361 946300.

In cazul în care există probleme tehnice cu accesibilitatea liniei telefonice de urgenţă, vă rugăm să utilizaţi celelalte canale de raportare enumerate pentru a raporta solicitarea dumneavoastră Oficiului pentru Investigare.

* In funcţie de ţara din care sunaţi, este posibil ca linia telefonică internaţională gratuită să nu fie disponibilă, deoarece unii furnizori de reţele de telefonie nu acceptă serviciul. In acest caz, vă rugăm să utilizaţi numărul taxabil oferit sau numărul specific ţării dvs.

Canalul de raportare BKMS

Aveţi opţiunea de a utiliza o platformă de comunicare bazată pe internet pentru a contacta Oficiul pentru Investigare, a face schimb de documente şi a purta un dialog cu avocaţii printr-o căsuţă poştală separată. Acest sistem este confidenţial şi securizat. Avertizorii(denunţătorii) pot decide singuri dacă doresc să îşi ofere numele. Dacă doriţi să trimiteţi un raport confidenţial avocaţilor din Oficiul pentru Investigare, puteţi utiliza canalul de raportare securizat pentru a transmite un raport.

Limbi obligatorii

Notă importantă: Chiar dacă limba dumneavoastră preferată nu este disponibilă în canalul de raportare, puteţi folosi orice limbă pentru a trimite raportul. De asemenea, puteţi contacta Oficiul pentru Investigare în orice limba prin e-mail sau poşta.

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

E-Mail al Oficiului Central pentru Investigare al grupului Volkswagen

Puteţi contacta Oficiul Central pentru Investigare prin intermediul următoarei adrese de e-mail: [email protected]

Vă rugăm să retineţi că, atunci cand trimiteţi un e-mail, datele personale şi care pot fi urmărite, cum ar fi adresa IP, pot fi transmise indirect. Acestea pot permite să se tragă concluzii cu privire la identitatea dumneavoastră. Acest lucru este valabil şi pentru conturile de e-mail special create.

Adresa poştală şi adresare personală:

Adresa poştală:

Oficiul Central pentru Investigare, Box 1717 38436 Wolfsburg (centrul oraşului), Germania

Adresare personală:

Oficiul Central pentru Investigare, Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg (centrul oraşului), Germania

Dacă solicitaţi o întalnire faţă în faţă, vă rugăm să vă faceţi o programare în avans prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected] .

Mediatorii Grupului Volkswagen (avocaţi externi)

Termenul "Ombudsman" provine de la cuvântul suedez utilizat pentru mediator sau reprezentant legal.

Dr. Rainer Buchert şi Thomas Rohrbach, mediatorii externi desemnaţi de Grupul Volkswagen, acţionează în calitate de consilieri speciali pentru a accepta rapoartele privind potenţialele încălcări ale reglementărilor legale sau interne sau orice alt tip de comportament dăunător în cadrul Grupului şi pentru a analiza plauzibilitatea şi veridicitatea acestora. Aceştia se consultă cu avertizorul(denunţătorul), dacă este necesar şi dacă identitatea avertizorului (denunţătorului) este cunoscută. In cele din urmă, înaintează Oficiului pentru Investigare toate informaţiile care au fost convenite cu avertizorul (denunţătorul) pentru prelucrare ulterioară.

Toate informaţiile sunt tratate drept confidenţiale şi avertizorul(denunţătorul) este cel care decide dacă doreşte să îşi protejeze identitatea faţă de Grup. Mediatorii desemnaţi de Grup se asigură că rapoartele denunţătorilor care nu doresc să fie identificaţi de Societate sunt transmise în mod anonim Oficiului pentru Investigare.

Mai multe informaţii şi toate canalele de raportare către mediatori pot fi găsite accesând următorul link: http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/